ຊົມເຊີຍ ບ້ານເມືອງ ສະອາດສວຍງາມດ້ວຍ ນໍ້າມືຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ

ຊົມເຊີຍ ບ້ານເມືອງ ສະອາດສວຍງາມດ້ວຍ ນໍ້າມືຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ

ຊົມເຊີຍ! ບ້ານເມືອງຈະສະອາດສວຍງາມດ້ວຍ ນໍ້າມືຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ

ຕອນແລງຂອງວັນ ເສົາ ທີ 21 ກັນຍາ 2019 ຜ່ານມາ, ທີ່ແຄມຂອງ ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອາສາດ້ວຍໃຈ ຮັກຄວາມສະອາດ ພ້ອມດ້ວຍອາສາຄົນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ພ້ອມພຽງກັນເຮັດຄວາມສະອາດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຜູ້ຄ້າ-ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊື້ ແລະ ມວນຊົນຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ຖິ້ມຊະຊາຍ ຕາມພາບທີ່ເຫັນ

ທີມງານສາມາດເກັບໄດ້ປະມານ 10 ຖົງຢາງໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວກັບມາສະອາດງາມຕາອີກຄັ້ງ. ພ້ອມກັນນີ້, ຮຽກຮ້ອງມາຍັງມວນຊົນທຸກເພດໄວຈົ່ງໃສ່ໃຈ່ໃນຄວາມສະອາດຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງບ້ານເມືອງຊ່ວຍກັນ

ຂໍຊົມເຊີຍທຸກທ່ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບ້ານເມືອງສະອາດງາມຕາ

ທີ່ມາ : ໂທລະໂຄ່ງ

kiddee