ຝາກເຕືອນ ຫ້າມຫຼິ້ນໂທລະສັບ ເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງໃນເວລາກຳລັງຈະນອນ ເພາະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ

ຝາກເຕືອນ ຫ້າມຫຼິ້ນໂທລະສັບ ເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງໃນເວລາກຳລັງຈະນອນ ເພາະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ

ນັກວິໄຈເຕືອນ ການຫຼີ້ນໂທລະສັບກ່ອນເຂົ້ານອນ ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ, ລະບົບການເຜົາຜານທຳງານຊ້າ ແລະ ສ່ຽງເກີດເປັນໂລກເບົາຫວານ, ຄວາມດັນ ແລະ ໂລກອ້ວນ

ການຫຼີ້ນໂທລະສັບກາຍເປັນກິດຈະກຳທີ່ຫຼາຍໆຄົນພວມປະເຊີນຢູ່ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າໜ້າຈຳໂທລະສັບມີແສງສີຟ້າ ຫຼື (blue light) ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃນການຜະລິດ ສານເມລາໂທນິນ (Melatonin) ເຊິ່ງເປັນສາານທີ່ຄວບຄຸມການຫຼັບ ແລະ ການຕື່ນ,ຟ້າໃນເວລາກາງຄືນຈະເຮັດໃຫ້ສະໝອງ ຄິດວ່າຕອນນີ້ເປັນເວລາກາງເວັນ ອາດເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ລະບົບປະສາດຕາອີກດ້ວຍ ເພາະສະນັ້ນ ການຫຼີ້ນໂທລະສັບກ່ອນນອນເກີນກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼື ຫຼັບບໍ່ອີ່ມຕາ ເນື່ອງຈາກການໄດ້ຮັບແສງສີ

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຄວນງົດການຫຼີ້ນໂທລະສັບກ່ອນເຂົ້ານອນ ຢ່າງນ້ອຍ 1 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກຜ່ອນພຽງພໍ ແລະ ປັບການເຮັດວຽກຂອງດວງຕາເຂົ້າສູ່ການພັກຜ່ອນຢ່າງເຕັມທີ່

ຝາກເປັນບົດຮຽນຈ໋າ

ທີ່ມາ : SPORTS UPDATE

kiddee